TR | EN

HİZMETLER

Nuna Yerelleştirme zengin hizmet portföyüne sahiptir. Sunulan bütün hizmetler uzman ekibi tarafından tamamlanıp kalite güvencesi sağlandıktan sonra teslim edilir. Sunulan hizmetler:

Çeviri

Nuna Yerelleştirme tüm çeviri hizmetlerinde uluslararası standartlara uymaktadır. Çeviri projelerinde en az iki uzman çevirmen/editör çalışmaktadır. Ayrıca bütün çeviriler kalite ve tutarlılık testlerine tâbi tutulur. Türkçeden başka dillere yapılan çeviriler ise o dili anadili olarak kullanan 3. editör tarafından hedef kültüre ve dile uygunluğu açısından kontrol edilir.Terminoloji kullanımında tercihleriniz dikkate alınarak bu doğrultuda veritabanları oluşturulur ve sonrasında güncel tutulur.Nuna Yerelleştirme kalitesinden ödün vermeden birçok dilde hizmet sunmaktadır. Hizmet verdiği diller:

 • İngilizce
 • Almanca
 • Fransızca
 • İtalyanca
 • İspanyolca
 • Arapça
 • İbranice
 • Yunanca
 • Bulgarca
 • Romence
 • Rusça
 • Türkçe
 • Türki diller

Diğer dil seçenekleri için de ilgili dilin konuşulduğu bölgede yaşayan tedarikçileri ile işbirliği yapmaktadır. Bu tedarikçileri ise titiz ve uluslararası standartlara uygun testler ile seçer.

Yerelleştirme

Ürünlerinizin de müşterilerinizle aynı dili konuşması markanızın dünya pazarına açılmasına ve mevcut iç pazarda hedeflediğiniz satış hacimlerine ulaşmanıza yardımcı olur. İthal/İhraç ettiğiniz ürünlerin müşterinizin anadilinde doğru ifadelerle kullanıcı dostu olması, müşterinizin ürünle ilgili yaşayabileceği sorunları azaltacağı gibi acil durumlardaki riskleri de azaltmaya yardımcı olur. Üründe kullanılmakta olan tüm dijital ve mekanik donanımın müşterinizin ana dilinde olması markanızın farklılaşmasını ve müşterinizle uzun süreli başarılı ticari ilişkiler sürdürmenizi sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Test

Nuna Yerelleştirme, müşterilerinin nihai kaliteden emin olmaları için yerelleştirilen ve çevrilen içeriğe yönelik işlevsel ve kozmetik testler uygular. Testler için içeriğin bulunduğu yazılım, web sitesi ve belge üzerinde çalışan bir dilbilim uzmanı ve/veya mühendis görevlendirir.

Kalite Denetimi

Kalite denetimi, teslim edilen belgelerin müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlaması ve bir yazılım veya belgenin dilbilgisel bir hata içermesi riskini en aza indirmek adına yapılan kapsamlı bir çalışmadır. Bu süreç yazım denetimi, bağlamsal ve dilbilimsel doğruluk, tutarlılık, doğru terim kullanımı ve işlevsellik testi, hata raporlama vb. aşamalardan oluşur.

Sözlü Çeviri ve Mihmandarlık

Nuna Yerelleştirme ayrıca sözlü çeviri ve mihmandarlık hizmetleri de sunar. Nuna Yerelleştirme’nin profesyonel ve alanında deneyimli çevirmenleri gizlilik ilkeleri doğrultusunda sözlü çeviri gereksinimlerinize yanıt verir. Çevirmen ekibi kamu kuruluşlarından, özel kuruluşların toplantılarına, etkinliklerine kadar çeşitli çalışma ortamında deneyimlidir.

Çeviri ve Dil Teknolojileri Danışmanlığı

Nuna Yerelleştirme firmalarda yeni kurulacak olan çeviri bölümlerinin yapılandırılmasında veya mevcut yapının iyileştirilmesi için danışmanlık hizmetleri vermektedir.Çeviri bölümü için iş akışlarının oluşturulması, iş akışlarına uygun teknolojilerin belirlenmesi, kullanılacak araçların belirlenmesi, belirlenen araçların sertifikalı kullanım eğitimlerinin verilmesi, görevlendirilecek olan çalışanların çeviri yeterliliklerinin belirlenmesi, uluslararası kalite standartlarına uygunluğun ölçümlenerek eksikliklerin giderilmesi gibi aşamaların hepsini kapsayan çeviri ve dil teknolojileri danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çeviri ve Dil Teknolojileri Eğitimi

Nuna Yerelleştirme üniversitelerde mütercim tercümanlık lisans ve önlisans bölümlerinde verilmek üzere dil teknolojileri eğitimleri düzenlemektedir. Üniversitelerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda staj olanakları sunduğu gibi Nuna Yerelleştirme’de staj görmüş mezunların yeterlilik sınavında başarılı olmaları doğrultusunda çevirmen havuzuna dahil etmektedir.

Seslendirme ve Altyazı

Nuna Yerelleştirme birçok seslendirme sanatçısı ile iş birliği içerisindedir. Yerelleştirilen görsel ve işitsel medya araçlarınız ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirlenen seslendirme sanatçısı tarafından seslendirilir.

Masaüstü Yayıncılığı (DTP)

Çok dilli masaüstü yayıncılığı (DTP) konusunda Nuna Yerelleştirme kapsamlı bir deneyime sahiptir. Modern teknolojinin sunduğu en güncel yetkinlikleri alanlarında uzman DTP ekibiyle tüm tasarım ihtiyaçlarınıza yüksek kaliteli çözümler sunmaktadır.

Sözlük Oluşturma

Farklı ortamlarda bulunan bütün içeriğinizin aynı dili konuşması tüketicilerin ürününüzü doğru anlaması için önemlidir. Bu nedenle terimlerin de tutarlı kullanılması gerekir. Terim kullanımı konusunda müşterilerinin tercihlerine öncelik veren Nuna Yerelleştirme oluşturulan bütün terim veritabanları çevirilerde kullanılır.

Stil Kılavuzu Oluşturma

Çevirilerinizde belirli standartların izlenmesi kurumsal kimliğinizin tutarlılığı açısından önemlidir. Nuna Yerelleştirme, yerelleştirmeden kazandığı deneyimle hem çeviri maliyetinizi düşürecek hem de yerelleştirilen içeriklerinizin kalitesini artıracak, çevirilerinizde izlenecek standartları açıklayan stil kılavuzları oluşturma hizmeti de sunmaktadır. Çok dilli masaüstü yayıncılığı (DTP) konusunda Nuna Yerelleştirme kapsamlı bir deneyime sahiptir. Modern teknolojinin sunduğu en güncel yetkinlikleri alanlarında uzman DTP ekibiyle tüm tasarım ihtiyaçlarınıza yüksek kaliteli çözümler sunmaktadır.